การบริจาคอลูมิเนียม

 

บริจาคเศษอลูมิเนียมเพื่อนำมาขายเป็นต้นทุนในการซื้ออลูมิเนียมอย่างดี ใช้ในการผลิตขาเทียม

มูลนิธิขาเทียมฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ ในอดีต 20 กว่าปีก่อน มูลนิธิขาเทียมฯ ได้คิดค้นขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้แก่ขวดพลาสติกเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยาคูลท์และอลูมิเนียมจากฝากระป๋อง โดยขวดพลาสติกจะนำไปละลายในสารละลายทินเนอร์เพื่อทำเบ้าขาเทียม และอลูมิเนียมจะนำไปหลอมเป็นแท่งและนำมากลึงทำแกนขาเทียม เมื่อนำมาประกอบก็ได้ขาเทียมน้ำหนักเบาให้แก่คนพิการขาขาดฟรีโดยไม่คิดมูลค่า

                ผลจากการใช้งานขาเทียมชนิดนี้จัดอยู่ในระดับน่าพอใจ มีข้อดีคือ (1) น้ำหนักเบา (2) มีแข็งแรงพอที่รับแรงกดจากน้ำหนักตัวของคนพิการขาขาดได้ แต่ก็พบข้อด้อย โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมคือ เกิดการผิดรูปเมื่อได้รับแรงบิด เนื่องจากธรรมชาติของอลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีความแข็งมาก แต่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าโลหะหลายชนิด

                  เมื่อองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะวัสดุศาสตร์ มูลนิธิขาเทียมฯ จึงค้นหาวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านขาเทียม ISO 10328 ปัจจุบันโลหะที่ใช้ทำชิ้นส่วนขาเทียมตามแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ ทำมาจากโลหะ 2 ชนิดคือ อลูมิเนียมเกรดสูง และ เหล็กกล้าไร้สนิม (หรือสเตนเลสสตีล) ซึ่งมีความเหนียวมากกว่าอลูมิเนียมธรรมดา

ในปัจจุบันมูลนิธิขาเทียมฯ ต้องนำอลูมิเนียมที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมานั้น ไปจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ทุนทรัพย์มาจัดหาวัสดุที่มูลนิธิขาเทียมฯต้องการ ให้คนพิการขาขาดได้ใช้ขาเทียมที่ผลิตจากชิ้นส่วนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การเก็บอลูมิเนียมมีประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มูลนิธิขาเทียมฯสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาทำต่อไป

และเมื่อท่านรวบรวมในปริมาณที่มากแล้ว ทางมูลนิธิขาเทียมฯ แนะนำให้ท่านขาย และนำเงินที่ได้มาบริจาคหรือ โอนเข้ามูลนิธิขาเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการทำขาเทียมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

และท่านเองสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ( บริจาคได้ที่นี่)

                จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ท่านได้บริจาคมาให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ นั้นยังประโยชน์ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส ในทางอ้อม ฉะนั้นหากท่านบริจาคห่วงดึงฝากระป๋อง ท่านยังคงมีส่วนร่วมในการมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดเช่นเดิม

                 หากท่านยังมีความประสงค์จะบริจาคอลูมิเนียม สามารถติดต่อและจัดส่งอลูมิเนียมมายังสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

1."มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

             -  สำนักงานใหญ่ - เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

             -  สำนักงานกรุงเทพฯ - อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 

2.”บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่อยู่ 1,13 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-5330277

3. "กรมควบคุมมลพิษ"

ที่อยู่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ในนามของคนพิการขาขาดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ทุกคน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยดีเสมอมา