ภาษา
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ประกาศ มูลนิธิขาเทียมฯ เรื่อง วันสุดท้ายของการรับสมัคร และกำหนดวันสอบคัดเลือก...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิฯ จำนวน 1 อัตรา...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ขณะนี้ปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิฯ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อย...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน...ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด >

ประมวลภาพการอบรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี