ภาษา
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (กรุงเทพ)...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน ปฎิบัติงานด้านธุรการ...ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี / ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์...ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด >